Prisar og opningstider 2017

Sesongen frå mai til oktober er oppdelt i vår, sommar, haust og haustferie. Sjå detaljar for kva dagar vi helt ope.

Vi kan ta imot gruppebestillingar både i og utanfor faste opningstider frå 22.april til 29.oktober. Grupper som ynskjer eit spesialtilpassa opplegg kan ta kontakt med oss på e-post for meir informasjon.

Vår

13.mai – 23.juni

Laurdagar og søndagar

 

Kl 11:00 – 18:00

* Også ope 25.-26.mai og 5.juni

Sommar

24.juni – 20.august

Kvar dag

 

Kl 11:00 – 18:00

Haust

26.august – 1.oktober

Laurdagar og søndagar

 

Kl 11:00 – 17:00

Haustferien

7.oktober – 15.oktober

Kvar dag

 

Kl 12:00 – 18:00

Prisar

Dagskort

Personar over 140cm 305 kr
Personar over 110cm 255 kr
Personar under 110cm 175 kr

Familie dagskort

Personar over 140cm 265 kr
Personar over 110cm 215 kr
Personar under 110cm 135 kr
* Minst 4 stk. Foreldre + barn

Grupper

Gruppe 15 stk + (per pers) 275 kr
Gruppe 30 stk + (per pers) 255 kr
Minstepris utanfor opningstid 5500 kr

Skuleklassar

Skuleelevar (per pers) 255 kr
Skuleelevar 30 stk + (per pers) 230 kr
Minstepris utanfor opningstid 4100 kr

Sesongkort

Personar over 140cm 900 kr
Personar over 110cm 750 kr
Personar under 110cm 500 kr
* I tillegg 35kr per besøk (kun online reservasjon)

Inngang utan klatring

Vaksen 100 kr
Under 12 år gratis

Gruppeaktivitetar

5-kamp, per pers. (minstepris 1350 kr) 135 kr
Lagbygging, per pers. (minstepris 1500 kr)  75 kr