Prisar og opningstider 2018

Sesongens opningstider er oppdelt i vår, sommar, haust og haustferie. Sjå detaljar for kva dagar vi held ope.

Vi tek i mot gruppebestillingar både i og utanfor faste opningstider frå 14.april til 4.november. Grupper som ynskjer eit spesialtilpassa opplegg kan ta kontakt med oss på e-post for meir informasjon.

Vår

12.mai – 24.juni

Laurdagar og søndagar

 

Kl 11:00 – 18:00

* Også ope 10-11.mai, 18.mai og 21.mai

Sommar

25.juni – 19.august

Kvar dag

 

Kl 11:00 – 18:00

Haust

25.august – 30.september

Laurdagar og søndagar

 

Kl 11:00 – 17:00

Haustferien

6.oktober – 14.oktober

Kvar dag

 

Kl 12:00 – 18:00

OBS – Siste inngang og opplæring er 2 timar før vi stenger!

Prisar

Dagskort

Personar over 140cm 310 kr
Personar over 110cm 260 kr
Personar under 110cm 160 kr

Familie dagskort

Personar over 140cm 290 kr
Personar over 110cm 240 kr
Personar under 110cm 140 kr
* Minst 4 stk. Foreldre + barn

Grupper

Gruppe 15 stk + (per pers) 290 kr
Gruppe 30 stk + (per pers) 270 kr
Minstepris utanfor opningstid 5800 kr

Skuleklassar

Skuleelevar (per pers) 260 kr
Skuleelevar 30 stk + (per pers) 240 kr
Minstepris utanfor opningstid 4160 kr

Sesongkort

Personar over 140cm 1000 kr
Personar over 110cm 800 kr
Personar under 110cm 500 kr
* I tillegg 35kr per besøk (kun online reservasjon)

Inngang utan klatring

Vaksen 100 kr
Under 12 år gratis

Gruppeaktivitetar

5-kamp, per pers. (minstepris 1500 kr) 150 kr
7-kamp, per pers (minstepris 2000 kr)  200 kr
Lagkamp, per pers. (minstepris 2000 kr)  100 kr
Hinderløype, per pers. (minstepris 750 kr)  75 kr