Vilkår

Våre kjøpsvilkår ved kjøp av enkeltbillettar og gruppebestillingar.

Generelle vilkår

 • Valldal Aktivitetspark tek atterhald om endring eller kansellering av arrangement grunna ver eller forhold som tilseier at det vil vere uforsvarleg å opne parken
 • Kunden er sjølv pliktig å innhente informasjon om våre aldersgrenser, krav til fysisk helse osv.
 • Vi aksepterer kontantar og følgjande kredittkort: Visa, Mastercard, Bankaksept
 • Bestillinga er bindande ved betaling av arrangement med stadfesta godkjent transaksjon. Ta vare på utskrifta av stadfestinga.
 • Kvittering for bestilling må takast med og visast fram når du kjem til parken
 • Billetten gjeld for den dagen den er bestilt og vert ikkje refundert

Vilkår ved gruppebestilling

 • Bestilling skal skje pr e-post eller telefon til Valldal Aktivitetspark
 • Bestilling er ikkje godkjent før det ligg føre ei skriftleg stadfesting frå Valldal Aktivitetspark
 • Faktura kun etter avtale, og betaling pr 10 dagar
 • 48 timar før arrangement skal tal på deltakarar vere avklart med Valldal Aktivitetspark
 • Total avbestilling mindre enn 48 timar før arrangement vert fakturert 100%
 • Bestilte, ikkje brukte plassar, vert fakturert 100%