Klatrepark

Klatreparken ligg idyllisk til på eit område langs elva i Valldal, 7,5 km frå sentrum. Vi har montert opp ulike hinder mellom tre og stolpar i til saman 8 klatreløyper på totalt 1500 meter.

Løypene har ulik høgde og vanskegrad. Vi har to løyper for dei aller minste barna der foreldre kan gå ved sidan av, fire familieløyper der to er enkle og dei to andre litt vanskelegare. I tillegg har vi to meir krevjande løyper for dei som likar det høgt og luftig.

Aldersgrenser

Barn under 12 år må klatre saman med ein vaksen i grøne, blå og raude løyper. Maks 4 barn per vaksen. I gule løyper kan vaksne følge barna frå bakken, og treng ikkje sjølv klatresele.

Høgdekrav

Gjer deg kjent med høgdekrava i klatreparken. Det er forskjellig billett etter høgda på den som skal klatre. Høgdekrava på dei ulike løypene finn du lenger ned på denne sida.

Andre krav

Alle må signere eigenerklæringsskjema. Personar som er gravide, over 120 kg eller som er ruspåverka får ikkje klatre.

Klatreløyper

To damer klatrer i klatreparken

Fordelt på dei 8 løypene har vi til saman 61 hinder. Dei fleste er forskjellige og byr på ulike utfordringar og moro! Løypene er gradert med fargekodane gul, grøn, blå og raud der gul er dei enklaste løypene og raud er krevjande.

Zip-lines

Zip-line over elva i Valldal

Zip-lines er ein del av klatreløypene. Nokre løyper har fleire zip-lines og dei lengste er over 125 meter. Enkelte zip-lines går også over elva der du får ein nydelig flygetur med fossande vatn under beina.

Sikkerheit

Utdeling og tilpassing av klatreseler og hjelm

Sikkerheita er i fokus og er veldig viktig for oss. Alle som skal klatre må gjennom ei opplæring der våre kvalifiserte instruktørar gjennomgår alt du må vite før du kan klatre trygt i parken. Du får utdelt klatresele og hjelm.

Løypekart

Tusseladden

Barneløype, lett
4 hinder, 80 meter, 1 zip-line
Høgdekrav 80 cm

Askeladden

Barneløype, lett
4 hinder, 65 meter, 1 zip-line
Høgdekrav 80 cm

Hompetitten

Familieløype, lett/middels
6 hinder, 70 meter
Høgdekrav 110 cm

Klatremusa

Familieløype, lett/middels
6 hinder, 170 meter, 2 zip-line
Høgdekrav 110 cm

Elvafaret

Familieløype, middels
14 hinder, 510 meter, 5 zip-line
Høgdekrav 110 cm

Innersvingen

Familieløype, middels
9 hinder, 240 meter, 1 zip-line
Høgdekrav 110 cm

Trollspranget

Sportsløype, vanskeleg
11 hinder, 350 meter, 2 zip-line
Høgdekrav 140 cm

Krampetaket

Sportsløype, krevjande
7 hinder,  70 meter
Høgdekrav 140 cm