Vilkår

Våre kjøpsvilkår ved kjøp av enkeltbillettar og gruppebestillingar.

Generelle vilkår

 • Valldal Aktivitetspark tek atterhald om endring eller kansellering av arrangement grunna ver eller forhold som tilseier at det vil vere uforsvarleg å opne parken
 • Kunden er sjølv pliktig å innhente informasjon om våre aldersgrenser, krav til fysisk helse osv.
 • Vi aksepterer kontantar og følgjande kredittkort: Visa, Mastercard, Bankaksept. Du kan også bruke Vipps for kjøp av kioskvarer.
 • Bestillinga er bindande ved betaling av arrangement med stadfesta godkjent transaksjon. Du mottek stadfesting på e-post.
 • Kvittering/bookingreferanse for bestilling må visast fram når du kjem til parken (elektronisk er å foretrekke)
 • Billetten gjeld for den dagen den er bestilt og vert ikkje refundert dersom avbestilling skjer seinare enn 48 timar før ankomst.

Vilkår ved gruppebestilling

 • Bestilling skal skje pr e-post til Valldal Aktivitetspark
 • Bestilling er ikkje godkjent før det ligg føre ei skriftleg stadfesting frå Valldal Aktivitetspark
 • Faktura kun etter avtale, og betaling pr 10 dagar
 • 48 timar før arrangement skal tal på deltakarar vere avklart med Valldal Aktivitetspark
 • Avbestilling mindre enn 48 timar før arrangement vert fakturert 100%
 • Bestilte, ikkje brukte plassar, vert fakturert 100%