Sikkerheitsreglar

Alle som skal klatre må lese nøye gjennom våre sikkerheitsreglar på førehand. Ei eigenerklæring skal signerast per gruppe/familie.
Eigenerklæring
Må fylles ut elektronisk når du kjøper billett på nettsida, eller på skjema ved oppmøte.

Opplæring

Ansvar og alder

Sikringsutstyr

Aktivitetar

Aktivitetane er ikkje tillate for personar som er

Aktivitetane er ikkje anbefalt for personar med